30.8.2015

Liebster award

"Liebster awardin idea on uusien ja tuoreiden blogien ja se, että pienemmätkin blogit saisivat näkyvyyttä. Libster award annetaan blogaajalta blogaajalle."

Haasteesta kiitämme Sannia!

20.8.2015

17.8.2015